SK
CZ
EN
HU

Chcem vedieť viac informácií
Hlavná stránka > Komunita

Komunita Agília

Cieľom komunity Agília Česká a Slovenská republika je iniciovať a presadzovať využívanie agilných metód vývoja, riadenia a rozvoja inovácií a poskytovať súvisiacu podporu technologickému a inovačnému podnikaniu.

Združuje odborníkov a verejnosť z radov softvérových inžinierov, manažérov a ďalších profesií v technologických a znalostných spoločnostiach, akademických inštitúciách alebo vládnych organizáciách. Organizuje platformu pre podporu diskuse a výmenu skúseností - ako lepšie využiť kreatívny potenciál znalostných pracovníkov, ako lepšie organizovať prácu, ako implementovať nové technické a metodické zručnosti alebo ako zapojiť manažérske skúsenosti do rozvoja organizácií a zlepšenia biznisu. Aplikácia agilných techník napomáha tiež k zlepšeniu podnikateľského prostredia. Združenie agilnej komunity Agília vzniklo v roku 2008 v Prahe a jeho vznik inicioval Michal Vallo.

Komunita Agilia predovšetkým:

  1. organizuje pravidelné stretnutia komunity v Bratislave, v Brne, v Prahe a v ďalších mestách (Žilina, Olomouc, Plzeň, ...)
  2. organizuje odbornú Agilia Conference, umožňuje výmenu skúseností medzi odborníkmi na agilné techniky
  3. organizuje stretnutia s najlepšími zahraničnými expertmi, umožňuje výmenu skúseností so zahraničnými komunitami
  4. podporuje aktivity, ktoré vedú k rozšíreniu povedomia o agilných technikách v rámci odbornej a aj laickej verejnosti, konferencie, školenia, vzdelávanie, publikácie a certifikácie