SK
CZ
EN
HU

Chcem vedieť viac informácií
Hlavná stránka > Konferencie

Agilia Conference

Európska konferencia o agilných metodikách, inováciách a podnikaní, organizovaná v Olomouci, je najväčšou a najvýznamnejšou oborovou konferenciou v regióne.

Organizuje ju Aguarra spolu s agilnou komunitou Agília, aby spopularizovali prienik agilných techník do znalostného priemyslu a riadenia spoločností. Okrem prezentácií najväčších svetových odborníkov je možné vidieť exkluzívny obsah - unikátnu skúsenosť lokálnych užívateľov, najčerstvejšie novinky vo svete, inšpiratívne predstavenie príbuzných tém a prípadové štúdie. Účastníci sa môžu zapojiť do pracovných skupín, workshopov, diskusií a programov. Konferencia Agília je rovnako aj miestom pre networking, pre stretávanie sa podnikateľov a názorových platforiem, pre výmenu skúseností a taktiež pre Váš biznis. To všetko je doplnené zaujímavým sprievodným programom. Zakladáme si na vysokej odbornej úrovni príspevkov – na odbornú kvalitu prezentujúcich a prezentovaných výsledkov dozerá odborná komisia. V roku 2018 zaradená medzi 20 najlepších agilných konferencií na svete.


http://www.agiliaconference.com

Agile Management Congress

Kongres o dopade agilných techník na výkon podnikov. Organizujú manažéri pre podnikateľov, manažérov a významných mysliteľov v oblasti vodcovstva a podnikania.

Tak, ako sa stalo slovo Agile populárnym buzwordom, jeho význam sa pomaly vytráca. Cieľom kongresu je dať dokopy manažérov, podnikateľov a významných mysliteľov. Je to platforma, ktorá prináša ukážky agilných prístupov k podnikaniu. Skutočné príbehy neobvyklých spoločností vyprávané ľuďmi, ktorí ich vytvárali. Príbehy silnej vízie a trvdej práce pri jej realizácii, pre inšpiráciu a nasledovanie. Prezentácia agilných ideí a ako môžu pretvoriť svet technologického podnikania. Hodiny panelových diskusií na aktuálne témy, a ako by ich mohli riešiť. Agile, Lean, management 3.0 a ďalšie čerstvé nápady – ako môžu pomôcť Vášmu podnikaniu a prečo je také ťažké ich implementovať. V roku 2018 zaradené medzi 20 najlepších agilných konferencií na svete.


http://www.agilemanagementcongress.com

Agilia Prague

Konferencia o využití agilných metodik, inováciách a skúsenostiach s Agile v prostredí bankovníctva a finančníctva, je prvou oborovo zameranou konferenciou v strední Európe.

Cieľom konferencie je umožniť bankovým a finančným inštitúciám objaviť možnosti a prínosy Agile. Spája odborníkov a ostatných záujemcov o agilní techniky v strednej Európe. Prezentujú sa oborovo zamerané práce zo sveta, unikátne skúsenosti lokálnych užívateľov, novinky a prípadové štúdie. Návštevníci sa môžu zapojiť do pracovných skupín, workshopov, diskusií a programov. Konferencia Agilia Prague je rovnako aj miestom pre networking, miestom prepájajúcim biznis a IT v organizáciách a miestom názorových platforiem pre výmenu skúseností.


http://www.agiliaprague.com

Agilia Scrum Master Day Prague

Agilia Scrum Master Day je edukatívny formát pre Scrum Mastrov a Agilných koučov. Nový zaujímavý interaktívny a dynamický formát, neformálna atmosféra a veľa zábavy. Program je zameraný na simulačné hry a interaktívne cvičenia, ktoré umožňujú tímom alebo externým partnerom lepšie pochopiť agilné postupy, ako funguje agilná spolupráca, interakcia medzi ľuďmi a mechanika vybranej agilnej techniky anebo metodiky. Pokiaľ sa radi hráte (napríklad aj Lego), hľadáte inšpiráciu, poznáváte nových ľudí, príďte medzi nás na Scrum Master Day. Pokiaľ hry tvoríte, dajte nám vedieť a zaradíme Vás do programu. Hráme sa v slovenčine, češtine, a tiež aj trochu po anglicky.

Agilia Scrum Master Day


http://www.agiliascrumday.com

Agilia Budapest

Konferencia o agilných metodikách a inováciách v produktovom manažmente a vlastníctve produktov. Koná sa každoročne v Budapešti, je prvou špecializovanou konferenciou pre stretávanie sa odborníkov na agilné techniky a podnikateľov v Maďarsku.

Cieľom konferencie je zdieľať skúsenosti s agilnými postupmi pri vývoji produktov a služieb. Spája odborníkov a ostatných záujemcov o agilné techniky pre vývoj produktov. Prezentujú sa práce odborníkov svetového významu, unikátne skúsenosti lokálnych užívateľov, najčerstvejšie novinky a prípadové štúdie. Návštevníci sa môžu zapojiť do pracovných skupín, workshopov, diskusií a programu. Konferencia Agilia Budapest je rovnako aj miestom pre networking, stretávanie sa podnikateľov a názorových platforiem, výmenu skúseností a tiež pre Váš biznis. Významným prvkom konferencie je vytváranie konkrétnych podnikateľských príležitostí nielen pre začínajúce spoločnosti.


http://www.agiliabudapest.com

Agilia Open Space

Open Space je otvorený formát konferencie, kde program môže ovplyvňovať ktokoľvek. Paralelne sa debatuje vo viacerých pracovných skupinách a medzi nimi je možné rôzne precházdať. Pokiaľ radi diskutujete, hľadáte inšpiráciu, poznáváte nových ľudí, Open Space je tu pre Vás! Neseďte už na nudnom meetingu a príďte na Open Space. Kdo to nevyzkúšal, nevie.

Zaujímavý formát, výborná atmosféra, interakcia s ľuďmi z praxe, výťažnosť informácií veľmi vysoká, luxusna akcia! Tak hodnotia predchádzajúci Agilia Open Space účastníci.


http://www.agiliaopenspace.com