SK
CZ
EN
HU

Chcem vedieť viac informácií
Hlavná stránka > Konferencie

Agilia Conference

09-13.04.2018 - Európska konferencia o agilných metodikách, inováciách a podnikaní, organizovaná v Olomouci, je najväčšou a najvýznamnejšou oborovou konferenciou v regióne.

Organizuje ju Aguarra spolu s agilnou komunitou Agília, aby spopularizovali prienik agilných techník do znalostného priemyslu a riadenia spoločností. Okrem prezentácií najväčších svetových odborníkov je možné vidieť exkluzívny obsah - unikátnu skúsenosť lokálnych užívateľov, najčerstvejšie novinky vo svete, inšpiratívne predstavenie príbuzných tém a prípadové štúdie. Účastníci sa môžu zapojiť do pracovných skupín, workshopov, diskusií a programov. Konferencia Agília je rovnako aj miestom pre networking, pre stretávanie sa podnikateľov a názorových platforiem, pre výmenu skúseností a taktiež pre Váš biznis. To všetko je doplnené zaujímavým sprievodným programom. Zakladáme si na vysokej odbornej úrovni príspevkov – na odbornú kvalitu prezentujúcich a prezentovaných výsledkov dozerá odborná komisia.


http://www.agiliaconference.com

Agile Management Congress

10-11.04.2018 - Kongres o dopade agilných techník na výkon podnikov. Organizujú manažéri pre podnikateľov, manažérov a významných mysliteľov v oblasti vodcovstva a podnikania.

Tak, ako sa stalo slovo Agile populárnym buzwordom, jeho význam sa pomaly vytráca. Cieľom kongresu je dať dokopy manažérov, podnikateľov a významných mysliteľov. Je to platforma, ktorá prináša ukážky agilných prístupov k podnikaniu. Skutočné príbehy neobvyklých spoločností vyprávané ľuďmi, ktorí ich vytvárali. Príbehy silnej vízie a trvdej práce pri jej realizácii, pre inšpiráciu a nasledovanie. Prezentácia agilných ideí a ako môžu pretvoriť svet technologického podnikania. Hodiny panelových diskusií na aktuálne témy, a ako by ich mohli riešiť. Agile, Lean, management 3.0 a ďalšie čerstvé nápady – ako môžu pomôcť Vášmu podnikaniu a prečo je také ťažké ich implementovať.


http://www.agilemanagementcongress.com

Agilia Prague

29 - 31.05.2018 - Konferencia o využití agilných metodik, inováciách a skúsenostiach s Agile v prostredí bankovníctva a finančníctva, je prvou oborovo zameranou konferenciou v strední Európe.

Cieľom konferencie je umožniť bankovým a finančným inštitúciám objaviť možnosti a prínosy Agile. Spája odborníkov a ostatných záujemcov o agilní techniky v strednej Európe. Prezentujú sa oborovo zamerané práce zo sveta, unikátne skúsenosti lokálnych užívateľov, novinky a prípadové štúdie. Návštevníci sa môžu zapojiť do pracovných skupín, workshopov, diskusií a programov. Konferencia Agilia Prague je rovnako aj miestom pre networking, miestom prepájajúcim biznis a IT v organizáciách a miestom názorových platforiem pre výmenu skúseností.


http://www.agiliaprague.com

Agilia Scrum Master Day Prague

10.09.2018 - Séria praktických workshopov a prednášok od Scrum Mastrov a pre Scrum Mastrov.

Agilia Scrum Master Day


http://www.agiliascrumday.com

Agilia Budapest

15-17.10.2018 - Konferencia o agilných metodikách a inováciách v produktovom manažmente a vlastníctve produktov. Koná sa každoročne v Budapešti, je prvou špecializovanou konferenciou pre stretávanie sa odborníkov na agilné techniky a podnikateľov v Maďarsku.

Cieľom konferencie je zdieľať skúsenosti s agilnými postupmi pri vývoji produktov a služieb. Spája odborníkov a ostatných záujemcov o agilné techniky pre vývoj produktov. Prezentujú sa práce odborníkov svetového významu, unikátne skúsenosti lokálnych užívateľov, najčerstvejšie novinky a prípadové štúdie. Návštevníci sa môžu zapojiť do pracovných skupín, workshopov, diskusií a programu. Konferencia Agilia Budapest je rovnako aj miestom pre networking, stretávanie sa podnikateľov a názorových platforiem, výmenu skúseností a tiež pre Váš biznis. Významným prvkom konferencie je vytváranie konkrétnych podnikateľských príležitostí nielen pre začínajúce spoločnosti.


http://www.agiliabudapest.com