SK
CZ
EN
HU

Chcem vedieť viac informácií
Hlavná stránka > O nás > Kompetenčné centrum pre agilné metodiky

Kompetenčné centrum
pre agilné metodiky

Kompetenční centrum pro agilní metodyky

AGUARRA je kompetenčné centrum pre agilné metodiky a technologické inovácie. Slúži ako platforma pre odborníkov, ktorí sa zaoberajú vývojom a implementáciou agilných techník. Centrum vzniklo ako komerčná nadstavba agilnej komunity Agília. Naším cieľom je prostredníctvom zapojenia kreatívneho potenciálu ľudí zvýšiť produktivitu a vnútornú efektívnosť, inovatívnosť a hospodársky výsledok našich zákazníkov. Poskytujeme školenia, konzultačné služby, komunitnú platformu a tiež organizujeme konferencie. Neoddeliteľnou súčasťou nášho podnikania je aj tvorba znalostných pracovných miest predovšetkým v regiónoch.


AGUARRA je prvý Registered Education Provider (REP) americkej Scrum Alliance v regióne strednej a východnej Európy. Každoročná recertifikácia zaisťuje maximálnu kvalitu školení techniky Scrum a taktiež aj najvyššiu úroveň znalostí konzultantov, ktorí tieto techniky implementujú do organizácie.

Ponúkame školenia a certifikácie agilných techník a súvisiacich tém (Lean, Kanban, Manažment, Projektový manažment, Riadenie inovácií TRIZ, technické zručnosti pre vývojárov a testerov a ďalšie). V kompetenčnom centre sa venujeme vývoju vlastných kurzov a metodík a taktiež aj výchove a podpore školiteľov. Aktívne sa podieľame na medzinárodnej spolupráci medzi znalostnými centrami. Nepretržite vyhľadávame najnovšie znalosti a postupy, ktoré následne prispôsobujeme prostrediu Českej a Slovenskej republiky. Medzi školiteľmi sú najuznávanejší odborníci, z ktorých mnohí sú zo zahraničia. Pre tieto účely AGUARRA vybudovala vlastné školiace stredisko s moderne zariadenými učebňami.

AGUARRA je zakladajúci člen Agílie – českej a slovenskej komunity užívateľov agilných techník, pre ktorých spoluorganizuje pravidelné stretnutia. Každoročne organizujeme v Brne medzinárodnú konferenciu Agilia Conference, najvýznamnejšiu akciu svojho druhu v regióne, ktorá propaguje využitie najnovších poznatkov.

Misia

  • Poskytovať zákazníkom inovatívne riešenia, služby a školenia, které sa priamo prejavia zlepšením v ich podnikaní.
  • Podieľať sa na vytváraní komunity znalostne orientovaných spoločností, ktoré sa vzájomnou spoluprácou môžu presadiť na medzinárodnom trhu.

Vízia

  • Stať sa inovačným poskytovateľom technologických služieb v regióne strednej a východnej Európy a vybudovať kompetenčné centrum pre výskum, riadenie a inovácie.